Mzdy a personalistika

Průběh zpracováním mezd je následující:

Po skončení měsíce klient předloží potřebné podklady. Na základě toho mzdová účetní a personální oddělení uskuteční všechny potřebné úkony k výpočtu mezd. Výsledek zpracování, tj. výplatní listiny, výčetku, rekapitulaci mezd spolu s hromadným příkazem k úhradě odvodů pojištění, daně ze závislé činnosti, mzdy, srážky apod. předá mzdová účetní nejpozději jeden den před výplatním termínem našemu klientovi.

V oblasti personalistiky Vám nabízíme následující služby:

  • Kompletní zpracování mezd zaměstnanců, vedení osobních složek zaměstnanců
  • Měsíční přehled mezd, výplatní pásky, příkaz k úhradě plateb spojených se mzdami (mzdy, daň z příjmů, zdravotní pojištění, sociální pojištění, zákonné pojištění), evidenční a mzdové listy
  • Měsíční přehledy pro všechny zdravotní pojišťovny a ČSSZ
  • Registrační povinnosti zaměstnanců na příslušných úřadech
  • Zastupování před kontrolními orgány
  • Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků
  • Pracovní smlouva, mzdový výměr, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, poradenství pří volbě vhodné formy pracovního poměru
  • Dohoda o ukončení pracovního poměru, výpověď
  • Zápočtový list, výpočet průměrné mzdy, vystavení potvrzení o příjmech zaměstnance
  • Další služby a přehledy dle požadavků klienta