Daňové služby

Ceník

Daňové poradenství

Sazba pro smluvní klienty

2.000Kč/hod.

Daňová přiznání k DPPO/DPFO

Daňové přiznání - právnické osoby

od 5.000 Kč

Daňové přiznání - fyzické osoby


3.000 Kč

Přehledy (pro FO)

pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu

350 Kč

Podání přiznání příslušnému úřadu

na základě plné moci

600 Kč