Neottia Consulting s.r.o.

Nabízíme outsourcing účetnictví a mezd malým i středním podnikatelům.

Vedení účetnictví

Kompletní nabídka služeb poskytovaných v rámci vedení účetnictví:

  • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
  • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
  • zpracování daňového přiznání k DPH, kontrolního hlášení a souhrnného hlášení
  • zpracování ostatních  daní (daň z příjmů, daň silniční, daň darovací aj.)
  • účetní poradenství
  • příprava podkladů ke kontrole (v případě ohlášení kontroly)
  • zastupování na úřadech
  • předávání  dokladů v sídle Vaší společnosti popř. dle vzájemné domluvy

Po uzavření účetního období obdržíte přehledně uspořádané doklady za celé období. V případě zájmu je možné vám předat  účetní sestavy přehledně uspořádané na datovém médiu (účetní deník, hlavní kniha, seznam otevřených pohledávek a závazků, roční účetní závěrka, daňová  přiznání atd.).

 Vyberte si ze dvou variant:

Komplet: V této variantě je samozřejmostí jak zaúčtování, tak i založení vašich dokladů. Doklady vyzvedneme dle individuální dohody a ve většině případů doklady zůstávají u nás do skončení účetního období, po té se zarchivované vrací ke klientům.

Mini: Platíte jen za zaúčtování dokladů. Samotná archivace dokumentů je na vás. To znamená, že nám předáte všechny doklady a po té co je zpracujeme je obdržíte zpět a dle svého systému archivujete. 

viz ceník >