Neottia Consulting s.r.o.

Nabízíme outsourcing účetnictví a mezd malým i středním podnikatelům.

Rekonstrukce účetnictví

Rekonstrukce účetnictví – harmonogram prací

  • sběr prvotních podkladů - daňová přiznání, přehledy, výpisy zúčtování a plateb), bankovní výpisy, úvěrové smlouvy, faktury, dobropisy, zápočty, doklady o nabytí majetku -leasingové smlouvy a splátky, kupní smlouvy k majetkukontrola úplnosti prvotních dokladů
  • vlastní zaúčtování dokladů - rekonstrukce účetnictví
  • navedení a kontrola počátečních stavů účtů a účetních knih
  • kontrola zůstatků účetních knih
  • zcela nové zpracování Vašeho účetnictví určeného období
  • kontrola a srovnání hodnot uvedených v již existujících výkazech a daňových přiznáních (přiznání k DPH, daním z příjmů apod.), případně zpracování dodatečných daňových přiznání
  • zajištění vazby na předcházející a následující účetní období

Součástí služby je i jednání se státními institucemi, pojišťovnami a dalšími organizacemi na základě plné moci

Výsledkem rekonstrukce je zpracované komplexní účetnictví, předání potřebných sestav včetně účetní závěrky a dokladové inventarizace majetku a závazků včetně zpracování příslušných daňových přiznání.

viz ceník>