Neottia Consulting s.r.o.

Nabízíme outsourcing účetnictví a mezd malým i středním podnikatelům.

Mzdy

Průběh zpracováním mezd je následující:

Po skončení měsíce klient předloží potřebné podklady. Na základě toho mzdová účetní a personální oddělení uskuteční všechny potřebné úkony k výpočtu mezd. Výsledek zpracování, tj. výplatní listiny, výčetku, rekapitulaci mezd spolu s hromadným příkazem k úhradě odvodů pojištění, daně ze závislé činnosti, mzdy, srážky apod. předá mzdová účetní nejpozději jeden den před výplatním termínem našemu klientovi.