Neottia Consulting s.r.o.

Nabízíme outsourcing účetnictví a mezd malým i středním podnikatelům.

Daňová evidence

Kompletní nabídka služeb poskytovaných v rámci vedení daňové evidence:

  • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech  zákonem stanovených knih a evidencí
  • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
  • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení
  • zpracování  ostatních daní (daň z příjmů, daň silniční, daň darovací aj.)
  • účetní poradenství
  • příprava podkladů ke kontrole
  • zastupování na úřadech
  • předávání dokladů v sídle Vaší společnosti popř. dle vzájemné domluvy

Po uzavření účetního období obdržíte přehledně uspořádané doklady za celé období. V případě zájmu je možné vám předat účetní sestavy přehledně uspořádané na datovém médiu (peněžní deník, přehled příjmů a výdajů, přehled majetku a závazků, přehled otevřených pohledávek a závazků,  daňová přiznání atd.).

viz ceník>