Neottia Consulting s.r.o.

Nabízíme outsourcing účetnictví a mezd malým i středním podnikatelům.

Daňové služby

Daňová evidence

Kompletní nabídka služeb poskytovaných v rámci vedení daňové evidence:

  • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech  zákonem stanovených knih a evidencí
  • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
  • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení
  • zpracování  ostatních daní (daň z příjmů, daň silniční, daň darovací aj.)
  • účetní poradenství
  • příprava podkladů ke kontrole
  • zastupování na úřadech
  • předávání dokladů v sídle Vaší společnosti popř. dle vzájemné domluvy

V případě zájmu, po uzavření účetního období, obdržíte přehledně uspořádané doklady za celé období a veškeré sestavy na dat. médiu (peněžní deník, přehled příjmů a výdajů, přehled majetku a závazků, přehled otevřených pohledávek a závazků, daňová přiznání atd.).

  viz ceník