Neottia Consulting s.r.o.

Nabízíme outsourcing účetnictví a mezd malým i středním podnikatelům.

Minimální zálohy na pojistné OSVČ 2018

Osoby samostatně výdělečně činné "OSVČ"

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění se OSVČ s rokem 2019 opět o několik korun navýší. Minimální záloha na sociální pojištění bude 2 388 Kč a na zdravotní 2 208 Kč.

  • minimální záloha na zdravotní pojištění je 2 208 Kč.
  • minimální záloha na sociální pojištění je 2 388 Kč

Zálohy jsou splatné vždy od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Za den platby je přitom považován až den, kdy platba došla na správný účet.

 

Osoby bez zdanitelných příjmů „OBZP"

Od 1. ledna 2019 činí částka pojistného, které musí platit osoby bez zdanitelných příjmů („OBZP"), 1 803 Kč měsíčně. Vyměřovacím základem zde je minimální mzda, která je od 1. ledna 2019 stanovena na 13 350 Kč.

Zdravotní pojištění je splatné do osmého dne měsíce následujícího – za leden tedy od 1. do 8. února.

 

zpět