Neottia Consulting s.r.o.

Nabízíme outsourcing účetnictví a mezd malým i středním podnikatelům.

Kontrolní hlášení DPH

Cena skartace - 10Kč/kg

Skartaci dokumentů provádíme v období duben - květen (dle domluvy).

Co a jak dlouho archivovat?

  • Délky skartačních lhůt v rámci zákonu o účetnictví:

10 let – výroční zprávy a účetní uzávěrky
5 let – účetní záznamy, které jsou dokladem pro vedení účetnictví
5 let – účetní doklady, účtové rozvrhy, inventurní soupisy, knihy a odpisové plány

  • Délky skartačních lhůt v rámci organizace o sociálním zabezpečení:

3 roky – stejnopisy a evidenční listy důchodového pojištění
30 let – účetní záznamy o údajích pro účely důchodového pojištění a mzdové listy

  • Délky skartačních lhůt v rámci zákona o DPH:

10 let – plátci DPH musí uchovávat po tuto dobu daňové doklady pro stanovení daně

  • Ve mzdové oblasti Vám poradíme